top of page

Voor een veilige kustlijn

Uiteraard willen we onze kustlijn beschermen! En dat doen we ook, met verbrede stranden en duinen.

We doen dat niet door een foeilelijk eiland in te planten op één kilometer voor onze kust, zoals de NVA-minister dat wenst! De Noordzee voor Knokke-Heist mag geen vervuild kanaal worden, geen riool, dat elke strand- en waterbeleving onmogelijk en zwemmen zelfs levensgevaarlijk maakt.

Studies hebben overduidelijk aangetoond dat er betere alternatieven zijn dan een eiland om de kust te beschermen tegen zware stormen en overstromingen.

“Stop het Eiland” pleit dan ook voor een alternatieve manier om de kust te beschermen, via stranduitbreiding en duinverhoging en – verbreding, zoals Nederland het doet. 

Om die reden steun ik het initiatief van een aantal inwoners en bezoekers om een bezwaarschrift in te dienen tegen dit experiment.

De vereniging roept Knokke-Heistenaars en vakantiegangers op om zo veel mogelijk bezwaarschriften in te dienen voor 28 september 2018, de deadline voor het indienen van aanpassingen voor het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Dit plan is een bevoegdheid van de federale regering. Na goedkeuring ervan kan de Vlaamse regering de bouw van het testeiland realiseren binnen de contouren van het MRP.

Download het bezwaarschrift op deze link http://www.stopheteiland.be/
0 opmerkingen

Alle berichten

bottom of page