top of page

United we stand!

Donderdag 31 januari 2019: de nieuwe gemeenteraad vergadert voor het eerst voor een volledige agenda. Wij - burgemeester en schepenen - hebben intussen niet stilgezeten! Enthousiast zijn we vanaf dag 1 verder gegaan met het beleid dat we in de voorbije jaren uitgestippeld hadden, bijzonder blij dat de kiezer ons opnieuw het vertrouwen schonk om ons ook de volgende zes jaar in te zetten voor een welvarend, veilig en proper Knokke-Heist.

Mijn bevoegdheden - stedenbouw, landbouw, visserij - zijn uitgebreid met milieu en met lokale economie. Voor dat laatste kan ik rekenen op de medewerking van Voorzitster van de Raad voor lokale economie en GBL-gemeenteraadslid Anne Vervarcke.

Milieu is altijd al onze bekommernis geweest. Nog onlangs werden de weldoende effecten van de zeelucht op de gezondheid uitgebreid toegelicht in de media. Zo willen we het houden!

Weldra meer over onze stedenbouwkundige projecten en over onze initiatieven voor landbouw en visserij!

Ik ben bijzonder verheugd te mogen vaststellen dat ook de oppositiepartijen zich geëngageerd hebben om de krachten te bundelen en om zich samen met de GBL in te zetten voor een toekomst met toekomst voor Knokke-Heist!


0 opmerkingen

Alle berichten

bottom of page