top of page

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”


Op donderdag 3 januari 2019 mocht ik, voor de derde keer al, samen met alle verkozenen de eed afleggen in handen van burgemeester Lippens. Het is telkens opnieuw een bijzonder plechtig moment. Het is een publiek engagement tegenover de gemeenschap dat ik de verplichtingen van mijn mandaat zal nakomen.

Voor mij zijn dat geen holle woorden. Ik heb me in de voorbije twaalf jaar intensief voor het welzijn van onze gemeente ingezet, de voorbije zes jaar als schepen voor stedenbouw, landbouw, visserij en waterbeheersing.

Met de steun en de stem van 2543 Knokke-Heistenaars werd mij de functie van tweede schepen toevertrouwd. Mijn bevoegdheden zijn opnieuw stedenbouw, landbouw, visserij en nu ook lokale economie en milieu.

Ik wil mij de volgende zes jaar enthousiast inzetten voor elk deze domeinen. Wij mij volgt en kent, weet dat dit impliceert: hard werken en dienstbaar zijn. Ik zet me in voor alle Knokke-Heistenaars. Mijn deur staat voor iedereen open. De volgende jaren zullen ons de mogelijkheid bieden om een aantal belangrijke projecten af te werken, op te starten en uit te voeren.

Ik heb het voorrecht te mogen samenwerken met formidabele collega's schepenen en uitstekende medewerkers in de diensten. Knokke-Heist is een unieke gemeente met aan het hoofd een visionaire burgemeester. Het moet ons doel zijn om in verbondenheid, meer dan ooit, van Knokke-Heist de mooiste en de beste kustgemeente van België te maken!
0 opmerkingen

Alle berichten

bottom of page